สอบถามข้อมูล :
02-815-8360 ต่อ 162
 
((( แนะนำที่เที่ยว )))

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ความงามคู่กรุงรัตนโกสินทร์

               วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร   "วัดแจ้ง" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดประจำรัชกาลที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเมื่อพระองค์ท่านทรงเสด็จสวรรคต พระบรมอัฐิของพระองค์ ก็ถูกนำมาประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้  ตามหลักฐานเท่าที่ปรากฏมีเพียงว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา  มีมาก่อนรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีพระอุโบสถและพระวิหารของเก่าที่ตั้งอยู่   บริเวณหน้าพระปรางค์ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยา
         
ด้วยเพราะความงดงามทางสถาปัตยกรรมอันประเมินค่าไม่ได้ แถมยังตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำเจ้าพระยา กลายเป็นสัญลักษณ์ความสวยงามประจักษ์ต่อสายตาคนทั้งโลก และเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน
         
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมพระปรางค์วัดอรุณฯ ควรแต่งกายอย่างสุภาพ และใช้ความระมัดระวังในการเดิน เพราะบันไดค่อนข้างสูงและชัน และบางช่วงก็ค่อนข้างแคบ รวมถึงไม่ควรสัมผัสหรือทำการใด ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์พระปรางค์ทั้งสิ้น
         
ช่วงเวลาแนะนำสำหรับการมาเที่ยววัดอรุณฯ แนะนำให้มาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นของวัน เพราะว่าแดดจะไม่ร้อนมากแถมบรรยากาศกำลังดี
  
ค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 50 บาท คนไทยเข้าชมฟรี เปิดทุกวัน เวลา  08.00 – 17.30 .


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก Thailandexshibition  , ธรรมะไทย