สอบถามข้อมูล :
02-815-8360 ต่อ 162
 
((( ตัวอย่างสินค้า )))

Photobook ประเพณีสงกรานต์

วันสงกรานต์ 

หนึ่งในเทศกาลอันยิ่งใหญ่สำหรับคนไทย เป็นวันที่ใครหลายๆคนได้มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านและชุมชน สงฆ์น้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ปะแป้งเล่นน้ำ และกิจกรรมอื่นๆที่ทางชุมชนได้จัดในแต่ละปี เพื่อสืบสานประเพณีไทยนี้ให้คงอยู่กับเราตลอดไป

ขอบคุณผลงานโฟโต้บุ๊ค พระอธิการสุวัฒน์  สุวฑฺฒโน วัดสีมุมเหนือ