สอบถามข้อมูล :
02-815-8360 ต่อ 162
 

ข้อควรรู้ก่อนทำโฟโต้บุ๊ค

  1. เตรียมรูปภาพหรือคัดเลือกรูปภาพก่อนทำโฟโต้บุ๊ค ให้คัดรูปภาพที่สมบูรณ์ แสงและสีดี หากภาพที่เข้มจนเกินไป หรือภาพถ่ายที่โอเวอร์สว่างจ้าจนเกินไป ภาพจะพิมพ์ออกมาไม่ดี
  2. ลูกค้าทำการปรับสีและแสงของรูปภาพก่อนทำโฟโต้บุ๊ค หรือสามารถปรับ รูปภาพในโปรแกรม Mindphotobook โดยดูในคู่มือการใช้งาน
  3. คุณภาพของไฟล์ภาพ ขึ้นอยู่กับขนาดของโฟโต้บุ๊ค ที่ต้องการพิมพ์

    - Smallbook ใช้ภาพที่มาจากกล้องดิจิตอล หรือมือถือที่มี ขนาด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป

    - โฟโต้บุ๊ค ขนาด Standard ขึ้นไปต้องใช้ภาพจากกล้องดิจิตอล ขนาด 5 - 8 ล้านพิกเซลขึ้นไป
  4. ในโฟโต้บุ๊ค 1 เล่ม เราไม่จำกัดจำนวนภาพ แต่โดยทั่วไปควร ใช้รูปภาพประมาณ 50-150 ภาพ ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า และ เทมเพลทที่เลือก
  5. ลูกค้าสามารถเพิ่มหน้าได้ตามต้องการ เพื่อความสวยงามของ โฟโต้บุ๊คแนะนำว่าไม่ควรเกิน 80 หน้า
  6. ลูกค้าควรหลีกเลี่ยงการจัดวางภาพ ตัวหนังสือ หรือส่วนสำคัญของภาพ ไว้ตรงกลางระหว่างเล่มของโฟโต้บุ๊ค เนื่องจาก รูปเล่มของ Mindphotobook เป็นการเข้าเล่มแบบไสกาว คล้ายหนังสือนิตยสาร ไม่สามารถกางได้ 180 องศา